Viver d'empreses Tecnològiques al 22@ (Barcelona)

El 22@ abarca l’àmbit indústrial del poble nou, preveu la transformació en el nou districte 22@ on han de tenir un lloc rellevant les activitats relacionades amb les tecnologies de la informació i de la comunicació.

Aquest objectiu es preveu realitzar-lo afavorint la diversitat d’usos, incrementant l’ús d’habitatge, i reurbanitzant aquests sòls.

La modfificació del PMG té com objectiu la creació de les condicions urbanístiques necessàries per portar a terme una important rennovació en  el districte i en concret a les zones actualemnt qualificades com indústrials. És per aquestes condicions que el viver d’empreses tecnològiques esta siutat en l’àmbit del 22@, a la cruïlla del carrer Sancho de Àvila amb el carrer Pamplona.

El viver abarca dues parcel·les, la primera situada en el xamfrà (on acutalment s’hi troba un magatzem) i la segona  ocupada per l’Orfebreria Cunill, per tant el projecte consta de la fàbrica  i un nou volum projectat  en el solar contigu.

L’Orfeberia va ser projectada per l’equip d’arquitectes G. Giráldez, P. López i J. Subias i construïda l’any 1965. Una de les singularitats de la fàbrica és que no esta situada entre mitgeres, a diferencia de la majoria d’edificis de l’eixample, ja que per una banda hi ha el passatge ratés i per l’altra es separa del límit de la parcel·la, per així deixar l’edifici pràcticament aïllat. Actualemt la separacó entre la fàbrica i el límit de la parcel·la esta coberta, de manera que la façana no és visible.

El projecte proposa recuperar aquesta façana, és per aquest motiu que el nou edifici segueix l’alineació del carrer però sense arribar a la fàbrica i així recuperar la imatge original d’efici aïllat.

Els dos edificis s’uneixen  mitjançant uns conductes situats a les plantes comuns, encaixats a l’estructrua de l’orfebreria i enretirats de l’alineació del carrer.

El programa del viver es divideix en dos espais, l’espai de treball i l’espai comú. Aquest últim esta situat a les plantes en que l’edifici nou i la fàbrica estan units de manera que tothom hi pugi tenir un fàcil accés. Mentre que l’espai de treball esta situat a les plantes sense connexió per  crear espais més íntims.